Kontrolný ISO audit je úspešne za nami. Tento rok opäť on-line

26. 3. 2021

On-line audity sa u nás už pomaly stávajú tradíciou. Zatiaľ čo do roku 2019 boli pri všetkých auditoch noriem ISO 9001ISO 17100 (predtým EN 15038) osobne prítomní audítori, od minulého roku je to inak. Kvôli pandémii koronavírusu sme si minulý rok prvýkrát vyskúšali on-line recertifikačný audit

Ukázalo sa, že táto forma auditu je bezproblémová a efektívna. Keď teda minulý rok prišiel na rad kontrolný audit, opäť sme sa rozhodli pre jeho on-line verziu.

Hodnotenia našich interných procesov sa chopil audítor z nezávislej certifikačnej spoločnosti TÜV Nord. V priebehu dvoch dní s nami prechádzal najrôznejšie oblasti nášho fungovania a usúdil, že všetko máme v úplnom poriadku, čo nás veľmi potešilo. Podľa jeho slov nechýbalo vôbec nič.

Vlastne jedna vec áno.

Trochu nám chýbali obložené chlebíčky, na ktoré sme si pri osobných auditoch už dosť zvykli. :-)

 

Čo to znamená pre našich zákazníkov, prekladateľov a kolegov?

Pre všetkých v našej prekladateľskej agentúre je kvalita mimoriadne dôležitá. Kontrolný audit znova potvrdil, že pre jej dosiahnutie robíme maximum, čo je dobrá správa pre všetkých našich partnerov a členov tímu.

  • Zákazníci tak majú nezávisle potvrdenú efektivitu našej práce a skutočnosť, že na ich projektoch spolupracujú len skúsení lingvisti.
  • Prekladatelia zas majú istotu, že sme profesionáli a vďaka spokojnosti zákazníkov im dlhodobo zaistíme zaujímavé zákazky.
  • Každý člen nášho interného tímu vďaka správne nastaveným procesom presne vie, čím najlepšie prispeje k hladkému priebehu projektov. Všetkým to dodáva istotu pri práci a vedie k efektívne riadeným a úspešným projektom.

 

O čom vlastne obe normy sú?

ISO 9001 rieši interné postupy, ich meranie a vyhodnocovanie. Predstavte si pod tým napríklad riadenie ľudských zdrojov, systém riadenia rizík alebo správu dokumentov.

ISO 17100 sa zaoberá výhradne prácou prekladateľských agentúr. Na to, aby agentúra mohla získať certifikát tejto normy, musí nevyhnutne spĺňať medzinárodne uznávané požiadavky. Patria medzi nich prísne nároky na:

  • vzdelanie všetkých prekladateľov, s ktorými agentúra spolupracuje (vysokoškolské vzdelanie v odbore, počet rokov praxe a pod.);
  • kvalitu riadenia prekladateľského procesu (spracovanie ponuky, kontrola práce na projekte, fakturácia a spätná väzba);
  • technické zázemie celej spoločnosti vrátane zaistenia zodpovedajúcej infraštruktúry.

Audity podľa oboch noriem dobrovoľne absolvujeme každý rok. Chceme tak všetkým našim zákazníkom a dodávateľom ukázať, že aj naďalej dbáme na kvalitu a záleží nám na dobre odvedenej práci.

Či už teda hľadáte spoľahlivého dodávateľa prekladateľských služieb alebo sami prekladáte, ozvite sa nám. Ak je pre vás kvalita rovnako dôležitá ako pre nás, budeme si skvele rozumieť.

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov