Kontrolný audit podľa normy ISO 9001 máme úspešne za sebou

30. 5. 2013

17. apríla 2013 prebehol v našej spoločnosti už šiesty externý audit. Nezávislý certifikačný orgán potvrdil aj v tomto roku, že spoločnosť ZELENKA spĺňa všetky požiadavky kladené na systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001.
Pre každého nášho zákazníka je asi najdôležitejším parametrom kvalita prekladu. Ak je proces riadenia kvality prekladov (v súlade s normami ISO 9001 a ČSN 15038) na vysokej úrovni, potom je možné dlhodobo dosahovať vysokú kvalitu prekladov, a teda aj spokojnosť zákazníkov – a to je náš cieľ.

Znovu sme tiež získali certifikáty CQS (Združenie pre certifikáciu systémov akosti) a certifikát IQNet (The International Certification Network), ktoré sa udeľujú vždy na jeden rok. Tieto certifikáty sú pre nás dôležité s ohľadom na ich medzinárodné uznanie. Zvyšujú tiež dôveryhodnosť spoločnosti ZELENKA u zahraničných zákazníkov.
 

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov