Konferencia ELIA's NDs bude tohto roku na Malte.

9. 9. 2013

Európska asociácia prekladateľských agentúr (ELIA), ktorá združuje viac než sto významných spoločností, usporadúva ďalšiu konferenciu. Tentoraz na Malte.

Špecialisti z prekladateľského odboru tu zdieľajú svoje skúsenosti s ostatnými, čo je v dôsledku prínosné pre všetkých. Sledovať rozvoj u konkurencie je jedinečná skúsenosť. Výsledkom usporadúvaných workshopov sú rôzne inovácie, ktoré sa následne zavádzajú do praxe v ďalších prekladateľských spoločnostiach a tým sa neustále zlepšujú služby pre všetkých zákazníkov.