Dňa 30. 5. oslávime 25. výročie založenia našej spoločnosti.

27. 4. 2015

Totovýznamné výročie oslávime v sobotu 30. 5. 2015 spolu s našimi VIPzákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami v Hoteli Harmonie v Luhačoviciach.

Chceliby sme nadviazať na úspešnú akciuz minulého roka. Pripravujeme bohatý program (indoor i outdoor), ktorý bymal uspokojiť všetkých účastníkov z radov dospelých i detí.

Hlavnýmbodom večerného programu bude vystúpenie skupiny Fleret. Vytrvalejší účastníci sipotom budú môcť užiť i reprodukovanú hudbu od nášho DJ.

Veríme,že táto akcia bude dôstojným konkurentom všetkým minulým stretnutiam. Tešímesa na vás!