Překlad marketingového textu vyžaduje zvláštní péči

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

16. 1. 2013

Překlady marketingových textů vyžadují speciální postup, který je odlišný od překladů jiných typů dokumentů.

Marketingové materiály by měly být nejen upraveny klasickou stylistickou korekturou, ale celý text by měl být pro každou jazykovou mutaci velmi citlivě přizpůsoben danému jazykovému a kulturnímu prostředí, stanovenému marketingovému cíli a cílovým čtenářům, kterým je určen.

Přeložený text se může v každé jazykové verzi hodně odlišovat od původního zdrojového textu. Některé pasáže mohou být úplně vypuštěny a některé naopak doplněny - pro každý jazyk jiným způsobem. To, co ve zdrojovém jazyce vyhovuje, může být v jiném jazyce nepřijatelné nebo nevhodné.

Pokud je například v jednom marketingovém sdělení nabízeno více výrobků nebo služeb, může být v každé jazykové mutaci dáván důraz na jiné produkty v souladu s lokální obchodní strategií. V takovém případě se v jednotlivých jazykových verzích může odlišovat celý obsah nebo řazení jednotlivých produktů.

Takovéto úpravy webových stran, produktových listů či jiných marketingových materiálů do jiného jazykového, kulturního a obchodního prostředí mohou být z výše uvedených důvodů někdy i náročnější než samotný překlad.

V jednotlivých jazykových mutacích je nutno změnit nejen strukturu vět a terminologii, ale často i obsah jednotlivých vět, případně změnit i celé části textu - a to je zásadní rozdíl oproti překladu a korekturám běžných textů.

Zde bychom chtěli velmi zdůraznit, že i ta nejlepší překladatelská agentura či překladatel se potřebují od zadavatele překladu dozvědět, jaké jsou jeho představy ohledně těchto úprav a překladatel musí mít k dispozici příslušné materiály – tj. terminologický slovník, style guide nebo referenční materiály. Musí mít také pokyny pro jejich použití a mít možnost se v případě nejasností dotázat konkrétní zodpovědné osoby na straně zadavatele.

Jinak se nemusí podařit splnit očekávání zákazníka.

Hlavními znaky marketingové nabídky jsou samozřejmě stručnost, výstižnost, srozumitelnost a čtivost, někdy i vtipnost. To, co je ale vtipné a zajímavé v jednom jazyce, ve druhém vůbec nemusí být. To, co je srozumitelné pro teenagera, nemusí být srozumitelné pro staršího člověka apod.

Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že zdrojové texty i překlady našich vlastních marketingových materiálů procházejí i desetinásobnými úpravami a připomínkami, než je dosaženo požadovaného záměru.

Kdo má zájem, může se níže podívat na konkrétní příklad překladu marketingového textu, a to našeho vlastního newsletteru. Můžete vidět, jak byl přeložen do angličtiny v případě, kdy proběhla správná komunikace a výměna informací mezi zadavatelem a překladatelem, a dále, jak by mohl vypadat takový překlad sice se všemi korekturami, ale bez této komunikace.

Takto vypadal náš český newsletter z 6/2012 – zdrojový text:

ZELENKA - Newsletter v české verzi

Takto byl proveden anglický překlad:

Pokyny a materiály ke stylistické úpravě byly v tomto případě předány. Správné anglické znění včetně aktualit bylo ve finále nasledující: ZELENKA - anglický překlady newsletteru ve finální verzi

Všimněte si rozdílů mezi zdrojovým textem v češtině a překladem do angličtiny (který je spíše hodně volný). Pro anglickou verzi byla přizpůsobena terminologie a také přiložené aktuality:

česky anglicky vysvětlení
Vážení obchodní partneři Dear valued client Oslovení „vážený klient“ (nebo „vážený kliente“) zní lépe než „business partner“
Překladatelské agentuře Translation company V oboru je ustálená terminologie „translation company“ a nikoliv „translation agency“, překladatel tedy musí mít k dispozici oborový (nebo terminologický) slovník, kde je toto uvedeno
Překladatelství a výuce Translation services „Výuka“ je v anglické verzi záměrně vypuštěna, jelikož tuto činnost v zahraničí nenabízíme, což samozřejmě překladatel nemůže sám vědět a nemůže bez příslušného pokynu změnit obsah textu
Věříme, že… We regularly offer ... Všimněte si zcela jiné stylistiky této věty, která zní mnohem lépe, než by zněl doslovný překlad
Bližší informace… Have a look ... Opět volný překlad, který v angličtině zní lépe než doslovný
www.zelenka.cz www.zelenka-translations.com Česká URL nahrazena URL s anglickou prezentací - toto rovněž nemůže překladatel bez příslušné komunikace sám vědět a změnit
jednatel Managing Director Zde je možnost přeložit výraz více způsoby (director, CEO, atd.), ale protože v našem terminologickém slovníku máme uveden jednoznačně výraz managing director, musí překladatel použít ten, který je zadavatelem povolený v terminologickém slovníku
Aktuality pod textem   Všimněte si použití jiných aktualit pro českou a jiných pro anglickou verzi s ohledem na náš zájem nabízet v jiném jazykovém prostředí jiné služby; toto opět překladatel nemůže sám vědět a změnit

 

A zde se můžete podívat, jak by mohl výsledek vypadat po běžném překladu a všech náležitých korekturách, ale bez příslušných pokynů a materiálů ke stylistické úpravě (bez terminologického slovníku a bez správné komunikace s překladatelem). Takový text by byl posouzen jako nepřijatelný, a to přesto, že v něm nejsou žádné závažné chyby. Musel by být přepracován:

 

Z uvedeného příkladu je zřejmé, že pro dosažení takové kvality překladu, který bude splňovat beze zbytku veškeré představy zákazníka (ohledně přizpůsobení obsahu textu, terminologie nebo stylistiky), je nutno s překladatelem či agenturou o těchto otázkách komunikovat a předat všechny potřebné související informace. Jde už v podstatě o kreativní práci, která vyžaduje jasné zadání. U překladů marketingových textů je to vidět opravdu výrazně.

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov