Moderní technologie v překladatelství

Michael Borkovec

Michael Borkovec

3. 10. 2017

Doby, kdy se překládalo v klasických textových editorech typu Word nebo Pages, jsou nenávratně pryč. Moderně pracující překladatelské agentury dnes využívají širokou škálu technologií, které usnadňují život překladatelům, zákazníkům i projektovým manažerům.

Každý ze zákazníků si přeje jen vysoce kvalitní překlady a s trochou nadsázky řečeno, dodané ideálně v termínu „včera bylo pozdě“. Lze to zvládnout, je ovšem nezbytné stavět na následujících čtyřech pilířích moderních technologií:

  1. CAT nástroje – počítačem podporovaný překlad
  2. Machine Translation (MT) – strojový překlad
  3. CMS - Content Management System – systém pro správu obsahu
  4. TMS – Translation Management System – informační systémy a portály překladatelských agentur

ZELENKY věříme, že vhodné propojení těchto technologií je klíčem ke skutečně efektivní spolupráci všech zúčastněných stran. Rádi vám doporučíme, které řešení je pro váš překladatelský projekt ideální a jak vysoké úspory vám přinese.

Pojďme se teď spolu podívat na historii i současnost moderních technologií v překladatelství.

 

1. CAT nástroje – počítačem podporovaný překlad

Vůbec první software zvaný CAT nástroj (computer-assisted translation - počítačem podporovaný překlad) vznikl před téměř 30 lety. Základní funkcí byla schopnost ukládat přeložené texty do překladové paměti a následně je v případě shody s překládaným textem nabízet překladateli. Už jen tato funkce umožňovala výrazně zrychlit práci překladatelů, ovšem vývoj se nezastavil.

Zkraje devadesátých let získaly CAT nástroje možnost využívat integrovaný terminologický slovník, což rapidně zvýšilo konzistenci překladů (při použití terminologického slovníku jsou všechny specifické či odborné fráze překládány vždy stejně).

Na přelomu tisíciletí se CAT nástroje naučily pracovat s internetem, díky čemuž mohou překladatelé na překladech pracovat odkudkoliv a ihned svou práci ukládat na zabezpečené vzdálené servery.

Zároveň jich na jednom projektu může pracovat více, a to v reálném čase. Serverové řešení má navíc výhodu i v tom, že překladatelé mají okamžitě k dispozici aktuální překladovou paměť terminologický slovník zákazníka, což je obzvlášť důležité během práce na velkých zakázkách. Tím se nejen výrazně zvýšila rychlost zpracování celého překladu, ale i jeho kvalita.

Jak šel čas, CAT nástroje dostávaly do vínku další funkce, které z nich udělaly dnes už prakticky nepostradatelné pomocníky při efektivní tvorbě a správě překladů. Jednou z nich je například funkce kontroly kvality (QA – quality assurance), která dokáže překladatele upozornit na chyby v číslech, formátování, interpunkci, velkých a malých písmenech, názvech produktů či služeb, nadbytečné či chybějící mezery nebo nepřeložený text.

Výsledná kvalita překladů se díky tomu opět posunula o úroveň výše.

Vývojáři CAT nástrojů stále pracují i na dalších úpravách, kupříkladu zpřehledňují uživatelské rozhranírozšiřují podporu formátů souborů.

Naši překladatelé ovládají 15 druhů CAT nástrojů, můžeme vám tak doporučit řešení vhodné přímo pro vaši zakázku. Díky správnému výběru CAT nástroje budou vaše překlady hotové mnohem rychleji, ve špičkové kvalitě a za výrazně nižší náklady.

 

Ačkoliv jsou CAT nástroje skvělým pomocníkem překladatelů, pro některé zakázky se více hodí technologie zvaná machine translation (MT) – česky „strojový překlad“.

 

2. Machine translation (MT) – strojový překlad

Na rozdíl od CAT nástrojů, které samy nic nepřekládají, ale slouží jako užitečný pomocník během práce překladatelů, machine translation překládá napřímo. Takto strojově přeložený text následně může lidský překladatel projít a vylepšit. To je vhodné například u velmi rozsáhlých textů, kde není nezbytně nutné, aby byly příliš čtivé nebo byl dodržen určitý komunikační styl zákazníka.

Vůbec první alespoň trochu použitelné automatické překladače se na trhu objevily začátkem 90. let. Fungovaly na principu programátory vložených gramatických pravidel a slovníků (tzv. RBMT rule-based machine translation). Ukázalo se však, že ač myšlenka to byla zajímavá, tehdejší technologie na kvalitní strojový překlad ještě nebyly připravené. Výsledná kvalita takto přeložených textů byla velmi tristní a v mnoha situacích vůbec nebylo možné se v textu orientovat.

Další vlaštovkou ve vývoji strojových překladů byla koncepce zvaná SMT - statistical machine translation, která využívala statistického přístupu k automatickému překladu. Jednotlivé věty (slovosled) byly totiž vytvářeny na základě pravděpodobnosti rozložení jednotlivých slov ve větě – podkladem byla statistická analýza textů daného jazyka. Překlad ve výsledku sice nebyl příliš přesný, text ale působil mnohem přirozeněji než v případě RBMT. Logickým krokem pak bylo spojení obou přístupů – RBMTSMT, což automatické překladače posunulo o kus dopředu.

Ovšem největší inovace na poli Machine translation se odehrála až v posledních letech.

Některé automatické překladače začaly využívat algoritmus založený na neuronových sítích. Algoritmus napodobuje lidský mozek, tedy učí se a snaží se analyzovat slova v celkovém kontextu věty. Zároveň porovnává podobnost jednotlivých slov a frází. Výsledkem jsou mnohem přesnější strojové překlady, než tomu bylo kdykoliv dříve. Stále je však před námi dlouhá cesta vývoje strojového překladu, jenž zatím ani zdaleka nemůže nahradit lidské překladatele s jejich smyslem pro kontext, gramatická pravidla a perfektní odborné znalosti.

U nás prozatím strojové překlady zakázek neděláme, pokud se ale tato technologie do budoucna dostatečně vyvine, její asistenci na překladech nevylučujeme. Musí to však dávat smysl z hlediska výsledné kvality. Z té slevit nehodláme.

 

3. CMS – Content Management System – systém pro správu obsahu

Z hlediska práce překladatelů a překladatelských agentur bývají systémy pro správu obsahu trochu přehlíženy. Přitom je to právě CMS, který vnáší strukturu a řád do práce s veškerým digitálním obsahem, tedy i s překlady.

CMS běžně funguje na principu počítačové aplikace nebo rovnou online webového rozhraní, přes které mohou uživatelé pohodlně spravovat veškerý digitální obsah (webovou dokumentaci, marketingové texty, návody k výrobkům atp.). Zkrátka se jedná o ucelený systém pro správu textů a dalšího digitálního obsahu.

Právě skrze CMS se dnes překládané texty nejčastěji vkládají na web, a je tedy vhodné, aby zákazníci některý z mnoha dnešních CMS používali. Značně si tím usnadní práci oproti minulosti, kdy bylo nezbytné texty nahrávat přímo do zdrojového kódu webu.

Také systémy pro správu obsahu prošly a procházejí dalším vývojem. Jako významný milník můžeme zmínit například zavedení modelu DITA (Darwin Information Typing Architecture) – ten definuje základní pravidla pro strukturu vytvářených dokumentů.

V praxi to pak například znamená, že autor napíše v CMS text (třeba o výrobku, nebo službě), publikuje jej na webu a je schopen ze stejného textu připravit i manuál. Odpadá tak nutnost psát stejné texty dvakrát a zároveň se výrazně zvyšuje konzistence napříč všemi firemními texty. Jakmile pak dojde k aktualizaci textu, postačí změnu provést pouze jednou.

Pokud by vás zajímaly bližší podrobnosti k CMS, kontaktujte nás, rádi s vámi vše probereme.

 

4. TMS – Translation Management System – informační systémy a portály překladatelských agentur

Informační portály překladatelských agentur (TMS) jsou základním pilířem každé efektivně fungující překladatelské agentury. V počátcích jejich vývoje obsahovaly především databázi zákazníků překladatelů. Postupně se z nich stalo něco mnohem víc. Začaly přibývat funkce jako fakturace, statistiky, možnost přípravy cenových nabídek i řízení reklamací.

A stejně jako ostatní výše zmiňované technologie, také informační systémy se vzhlédly v online světě. Zákazníci i dodavatelé do nich mohou vstupovat kdykoliv a odkudkoliv a spolupracovat s překladatelskou agenturou v reálném čase. Celý překladatelský proces to značně zjednodušuje a urychluje.

V současnosti bychom skoro mohli říci, že informační systémy a portály se nemají příliš kam vyvíjet (odhlédneme-li od jejich zrychlení nebo zvýšení přehlednosti uživatelského prostředí). Logickým vyústěním celého vývoje moderních překladatelských nástrojů se tak jeví jejich vzájemné propojení do jediné platformy.

Komplexní propojení všech výše uvedených součástí pak vypadá třeba takto:

Autor vytvoří text v CMS, který je propojen s informačním systémem překladatelské agentury (TMS). Tento informační systém následně provede analýzu textu díky přímému napojení na překladovou paměť CAT nástroje a jeho terminologické slovníky. Zákazník obratem dostane cenovou nabídku, a jakmile ji schválí, překladatel může ihned začít pracovat. Tímto je možné výrazně zkrátit časovou prodlevu před zahájením překladu.

Navíc (pokud si to zákazník bude přát) je možné toto řešení propojit i s automatickými překladači a výrazně tím snížit náklady.

Na základě současného vývoje moderních technologií v překladatelství můžeme predikovat, že důraz bude stále více kladen na propojení všech výše zmíněných technologií mezi sebou. Bude to tvrdý oříšek, protože na trhu existuje mnoho druhů CAT nástrojů, systémů pro správu obsahu (CMS) a informačních systémů pro překladatelské agentury (TMS).

I přesto si myslíme, že právě tudy se bude ubírat budoucnost překladatelského oboru a budeme dělat vše pro to, abychom na ni byli náležitě připraveni.

 

Moderní technologie v překladatelství usnadňují život všem

ZELENKY rádi sledujeme trendy a hledáme způsoby, jak našim zákazníkům, dodavatelům i projektovým manažerům zpříjemnit a  zjednodušit celý překladatelský proces. Moderní technologie k tomu výrazně přispívají, jelikož umožňují zejména:

  1. Plynulou spolupráci během tvorby a schvalování terminologie – zákazníkovi přináší možnost schvalovat, případně i vytvářet terminologii online, a to i u právě rozpracovaných zakázek.
  2. Odpovídat na dotazy překladatelů v reálném čase.
  3. Provádění revizí online, či dokonce okamžité kontroly právě rozpracovaných zakázek. To vše v uživatelsky přívětivém prostředí, dostupném přes libovolný webový prohlížeč a odkudkoliv na světě.
  4. Automatické zadávání textu na překlad – systém automaticky zanalyzuje zákazníkem dodaný text, pošle informaci o ceně a očekávaném termínu. Pokud je třeba, tak automaticky zadá na překlad překladateli a následně i sám odevzdá zákazníkovi.
  5. Výrazné snížení nákladů zapojením vlastního automatického překladače (MT), který je díky napojení na TMS a na CAT nástroje (s překladovou pamětí a terminologickým slovníkem) mnohem přesnější, a taktéž respektuje know-how zákazníka. Nedochází tak k předávání textů třetím stranám a je plně zachována mlčenlivost.

Pokud byste cokoliv z výše uvedeného seznamu chtěli uvést do praxe, kdykoliv nás kontaktujte a my vám připravíme ideální řešení na míru.

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov