Teambuilding na Laser game (apríl 2012)

Ďalšie neformalne aktivity