Konferencia Japan Translation Federation (november 2016)

Ďalšie neformalne aktivity