Stretnutie asociácie jazykových škôl (október 2012)

Ďalšie neformalne aktivity